Sustav kontrole “Hrvatsko Sunce”

Sustav kontrole „Hrvatsko sunce“ osmislili su agronomski i ekonomski stručnjaci na poticaj kvalitetnih domaćih proizvođača koji žele neovisnu potvrdu kvalitete, sigurnosti i hrvatskog podrijetla za svoje proizvode. Žig Sustava kontrole „Hrvatsko sunce“ jamči kupcima kupovinu proizvoda hrvatskih proizvođača koji je u svim fazama proizvodnje, transporta i stavljanja na tržište nadzirana od strane uglednih hrvatskih stručnjaka (doktora i sveučilišnih nastavnika pojedinih poljoprivrednih specijalnosti), te čiji su uzorci kontrolirani u ovlaštenim inozemnim i domaćim laboratorijima. Na taj način kontrolira se zdravstvena ispravnost takvih proizvoda i jamči se da njihovom proizvodnjom nije došlo do onečišćenja okoliša.

Misija
Osiguravamo potrošačima kupnju zdravstveno ispravne hrane hrvatskog podrijetla. Istovremeno, pomažemo kvalitetnim hrvatskim proizvođačima u predstavljanju domaćim potrošačima i turistima, te prilikom izvoza njihovih proizvoda.

Vizija
Kroz partnerski odnos proizvođača i vodećih domaćih stručnjaka iz pojedinih specijalnosti poljoprivrednih znanosti činimo hrvatsku poljoprivrednu proizvodnju ekonomski isplativijom i ekološki prihvatljivijom. Prateći naše partnere-proizvođače kroz cijeli proizvodni ciklus, omogućujemo potrošačima konzumaciju dokazano zdravstveno ispravnih hrane i pića proizvedenih u Hrvatskoj.